Metsätyöt

Image

Kauttani monenlaiset metsätyöt.

Suoritan energiapuunkorjuuta puskittuneilta metsäautotienvarsilta, pellonreunoilta sekä järvenrantakosteikoista. Teen myös pihapuun kaadot ja tonttien siivoukset. Minulta saat metsämaan muokkauspalvelut, metsänhoitoon liittyvät kaivinkonetyöt erilaisille pohjamaille ja metsätyypeille; kääntö-, laikku-, navero- ja ojitusmätästys sekä laikutus. Lisäksi puuston raivausta, kuljetusta ja haketusta. Minulta luonnistuu puiden kaataminen, metsänparannustyöt sekä esimerkiksi erilaiset raivaus- ja hakkuutyöt.

Katso kuvia Galleriasta